Otomotiv sektörü teknolojik yenilemenin en hızlı ve etkin şekilde uygulandığı sektörden birisidir. Buna rağmen bu sektörde halen petrol ürünleri temel enerji kaynağıdır. Petrol kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeni ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına hız verilmiş ancak bu güne kadar denenen bir çok enerji kaynağı henüz petrolün yerini alabilme aşamasına ulaşamamıştır.

Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930' lu yıllarda LPG' nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada birçok ülke, LPG' nin otomobillerde kullanımını özendirerek yaygınlaştırılmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya ve Amerika' da LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Yukarıda belirtilen özellikleri nedeni ile son yıllarda LPG ülkemizde de otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. LPG' nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır.

LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası ECER67 ve TSE standartlarına uygun olması, montaj firmasının yetkili ve montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir.

LPG otogaz dönüşüm sistemleri konusunda kullanıcılara pratik bilgiler aktarılarak LPG otogaz sistemlerinden kaynaklanacak tehlikelerin azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

LPG’nin araçlarda kullanışı Ford Model T kullanıcısı Snelling’e satın aldığı benzinin eve gidene kadar yarı yarıya azaldığını farkeder. Snelling bir cam sürahiye benzini doldurur ve buharlaştığını zamanla görür. Hemen eski bir sıcak su ısıtıcısı ve diğer çeşitli laboratuar ekipmanlarını kullanarak benzini sıvı ve gaz bileşenlerine ayıran bir mekanizma kurdu. Buna bir anlamda damıtma sistemi de diyebiliriz. Bu keşifle beraber bir LPG endüstrisinin doğmasına yol açtı. Türkiye, Güney Kore, Polonya, İtalya ve Avustralya da yer almaktadır. 

2018-11-27